Trang chủ (Homepage)

Các bạn du học sinh, tu nghiệp sinh Việt Nam thân mến,
Các bạn hoàn toàn có thể nhận lại tiền thuế mình đã đóng trong thời gian sinh sống làm việc tại Nhật, kể cả khi các bạn đã về nước.
Chúng tôi xây dựng trang web này với mong muốn có thể giải thích một cách đơn giản dễ hiểu về chế độ hoàn thuế khi về nước dành cho các bạn công dân Việt Nam.
Trong bảng lương của các bạn hẳn luôn có mục tiền thuế được kê khai cụ thể phải không? Đó chính là tiền thuế được tự động khấu trừ từ lương hàng tháng của các bạn. Số tiền thuế đó các bạn hoàn toàn có thể nhận lại khi về nước.
Vì vậy trước khi về nước, hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây ⇩
Xin mời các bạn tham khảo thông tin trên trang web của chúng tôi.
日本で働いているベトナム人の皆さんへ
帰国する際にあなたの支払った税金が戻ってくる可能性があります。
このサイトでは、あまり知られていない日本からベトナムに帰国する際、税金の返還が受けられる制度について簡単に説明してあります。
給料明細に税金の記載があったら、その税金が帰国後戻ってきます。
帰国する前に、私たちへ連絡してください。
連絡先
は ↓
ぜひ、この続きをご覧ください。